Thomson Reuters съкращава 12% от персонала, за да намали разходите