Трябва ли бъдещите шофьори да се изследват за сънна апнея?