Експерти на "Арсенал" все още не са потърсени за проверка на откритите оръжия