Разбивачи на банкомати се отърваха със смешни присъди