Ревизоро си изми ръцете с прокуратурата и не каза кои са "двамата контрабандисти"