ПГ по туризъм стартира реализирането на проект „Бъдеще” по програма „Еразъм+”