Канал за оръжие в “Арсенал” пресечен, преди автоматите да стигнат до ръцете на терористи