Какво ще се случи с петрола след срещата на ОПЕК днес?