Фед: Ефектите от митата се разпространяват все повече в САЩ