В САЩ осъзнаха, че и те няма да преживеят ядрена война