Работодателите не планират намаляване на персонала заради роботизацията