„Памет в бъдещето” - изложба от постери в навечерието на 10-ти декември