Изложба с всички 36 творби на Вермeер става реалност, но добавена