Eкоинспекцията глоби с 10 000 лева стрелчанска фирма