Холандската кухня през ХVІІ-ти век – зеленчуци, сирене и много-много бира