Арабаджиев: Сложиха на дръвника главата на българския автомобилен транспорт