Заместник-кметът по транспорта в София хвърли оставка