Петър Стойчев: Беше ми много студено, но се опитвах да се концентрирам