Ясно е защо са се провалили преговорите между Ибра и Милан