Ограничаването на климатичните промени ще подобри здравето на хората