Страните-донори оцениха напредъка в изпълнението на проектите за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“