В Плевен масово паркират с преференцията на карта на човек с увреждания