Наказваме пистолета, който е гръмнал, а не човека, който е дръпнал спусъка