Предложението за лимити на обезщетенията при смърт е позор за всяка правна система, смята Висшият адвокатски съвет