Шиникова прескочи първи кръг в Шроузбъри, Терзийска не успя