Исторически музей – Горна Оряховица представя в изложба археологическото лято на Ряховец