Почти няма събираемост при наложените на чужденци глоби