Парламентът събра кворум за дебати по промени в Закона за концесиите, предложени от БСП