Лимитите за обезщетения при катастрофи са позор за правната система, обявиха адвокати