Новото райониране – справедлив подход или задълбочаване на различията?