Урокът на "Бирения пуч". Какво се случва, когато откажеш да се учиш от грешките си