Тревожен брой самолети като падналия в Индонези са дефектни