AMD вдига летвата при високопроизводителните изчислителни среди към следващия хоризонт