Десислава Николова от ИПИ: Порочен е подходът за реформи през преходни и заключителни разпоредби