Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие