Пътници отказаха да се качат в самолет заради 2 тона дуриан