Духът на Заха Хадид оживява в бъдещата филхармония на Екатериненбург