Броят на нефтогазовите сондажни платформи в света се увеличават с 0,6 % през октомври