Месеци след старта ТЕЦ „Варна“ с 1.2 млн. лв. просрочен дълг към държавната Булгараз