Балкантюрксиат от Бурса гледа към Кърджали, прехвърля мост към местния бизнес