Никола Чанев прави символична копка на защитна дига по Крумовица