Обсъждат промените в Кодекса за застраховането в бюджетната комисия