И днес слънцето ще бъде щедро само над планинските райони