Евродепутат иска преходен период за прилагане на новата ОСП