Изграждат Единен център за обработка на нарушенията по пътищата страната