Българска проститутка била държана в плен 10 години, предлагали я на 30 клиента на ден