Топ хотел в Банско е сложен на тезгяха за продажба от съдебен изпълнител