64-годишен учител по музика смаза от бой гимназист ВИДЕО