Обиждаха ме непрекъснато, защити се Жозе за провокацията