Северин Красимиров се е съгласил на опростена процедура за екстрадиране